XXV Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek

W niedzielne popołudnie 14 stycznia 2018 roku w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbył się XXV Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek. Jak co roku organizacji festiwalu podjął się Ośrodek Kultury Samorządowej z Żółkiewki. Impreza skupiła dużą grupę kolędujących: dzieci, młodzież i dorosłych. Festiwal cieszy się od wielu lat dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Zaproszona publiczność podziwiała różne zespoły: wokalne, wokalno – instrumentalne, chóry, grupy kolędujące oraz solistów. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom artystyczny. Festiwal nie miał charakteru konkursu, ale był prezentacją jasełek oraz przeglądem polskich kolęd i pastorałek. Podstawowym jego celem było poznawanie bogatej polskiej tradycji kolędniczej, uwrażliwienie dzieci i młodych ludzi na piękno kolędowania w naszej gminie, budzenie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności muzycznych, kształtowanie przynależności do środowiska lokalnego oraz przygotowanie do publicznych wystąpień. Celem imprezy była również wymiana doświadczeń między wykonawcami i integracja różnych grup wiekowych. Na festiwalu Szkołę Podstawową z Chłaniowa reprezentowała liczna grupa dzieci z klas IV, V, VI i VII (22 osoby) przedstawiająca Jasełka pt. Przyjdź Dzieciątko Jezus! Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie były panie: Renata Rząd i Maria Koprucha. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich rodziców za zaangażowanie i pomoc przy organizacji jasełek. Charakteryzacja dzieci i projekty kostiumów przygotowane przez rodziców tworzyły wspaniały klimat, w którym rodziło się Dzieciątko Jezus. Pod koniec festiwalu organizatorzy wszystkim artystom zapewnili poczęstunek oraz wręczyli opiekunom pamiątkowe dyplomy. Takie spotkania sprawiają wiele radości i motywują do podejmowania wspólnych działań na przyszłość. Na ręce Pani dyrektor Anny Podgórskiej składamy podziękowania za przygotowanie tej imprezy.