Rada Rodziców

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z dobrowolnych składek rodziców.

ZARZĄD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2023/2024:

 • przewodnicząca: Agnieszka Edel,
 • zastępca: Sylwia Pajer,
 • sekretarz: Joanna Brożek,
 • skarbnik: Ewelina Opalińska.

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2023/2024:

 • klasa 0 – Milena Mikuła,
 • klasa I – Sylwia Pajer,
 • klasa II – Barbara Brożek,
 • klasa III – Ewelina Opalińska,
 • klasa IV – Anna Bartosiak,
 • klasa V – Agnieszka Edel,
 • klasa VI – Anna Cimek,
 • klasa VII – Joanna Brożek,
 • klasa VIII – Anna Podgórska.

Regulamin Rady Rodziców (PDF)

regulamin_rr