Rada Rodziców

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z dobrowolnych składek rodziców.

ZARZĄD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2016/2017:

  • przewodnicząca: Chwałek Barbara,
  • sekretarz: Daniło Ewa,
  • skarbnik: Król Aneta.

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2016/2017:

  • klasa 0 – Janicka Agnieszka,
  • klasa I – Podgórska Anna,
  • klasa II – Król Aneta,
  • klasa III – Daniło Ewa,
  • klasa IV – Cholewa Jadwiga,
  • klasa V – Edel Agnieszka,
  • klasa VI – Chwałek Barbara.

Regulamin Rady Rodziców