Rada Rodziców

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z dobrowolnych składek rodziców.

ZARZĄD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018:

 • przewodnicząca: Chwałek Barbara,
 • sekretarz: Daniło Ewa,
 • skarbnik: Król Aneta.

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018:

 • klasa 0 – Szewczyk Justyna,
 • klasa I – Brożek Joanna,
 • klasa II – Podgórska Anna,
 • klasa III – Król Aneta,
 • klasa IV – Daniło Ewa,
 • klasa V – Cholewa Jadwiga,
 • klasa VI – Edel Agnieszka,
 • klasa VII – Chwałek Barbara.

Regulamin Rady Rodziców