Rada Rodziców

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z dobrowolnych składek rodziców.

ZARZĄD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2018/2019:

 • przewodnicząca: Chwałek Barbara,
 • sekretarz: Daniło Ewa,
 • skarbnik: Król Aneta.

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2018/2019:

 • klasa 0 – Król Milena,
 • klasa I – Szewczyk Justyna,
 • klasa II – Brożek Joanna,
 • klasa III – Podgórska Anna,
 • klasa IV – Król Aneta,
 • klasa V – Daniło Ewa,
 • klasa VI – Cholewa Jadwiga,
 • klasa VII – Edel Agnieszka,
 • klasa VIII – Chwałek Barbara.

Regulamin Rady Rodziców