Nauczanie zdalne – Discord

OPIS ORGANIZACJI SERWERA I KRÓTKI SAMOUCZEK

Kategorie

Serwer szkoły udostępnia kanały tekstowe oraz głosowe. Dla zachowania przejrzystości organizacji serwera zgrupowano te kanały w kategorie, które widoczne są jako rozwijane listy.

Kanały globalne

W kategorii „KANAŁY TEKSTOWE” dostępny jest globalny kanał „ogólny” przeznaczony do dyskusji na tematy związane ze zdalnym nauczaniem i szkołą (oraz pokrewne). W tej samej kategorii znajduje się kanał „offtop”, w którym można dyskutować na pozostałe tematy.

Zdalne nauczanie w obrębie klasy

Każda klasa posiada własną kategorię, w której zgrupowane są jej kanały. Mamy tutaj do dyspozycji trzy rodzaje kanałów, uwzględniające sposób komunikacji oraz przeznaczenie:

  • ogólny kanał tekstowy (przeznaczony do komunikacji w obrębie danej klasy – przykładem zastosowania są komunikaty od wychowawcy),
  • ogólny kanał głosowy (przeznaczony do prowadzenia lekcji głosowych/wideo w danej klasie),
  • przedmiotowe kanały tekstowe (przeznaczone do dyskusji na tematy związane z danym przedmiotem).

Prowadzenie lekcji głosowych/wideo oraz uczestniczenie w nich

O godzinie ustalonej przez nauczyciela wszyscy uczniowie danej klasy wchodzą na serwer Discord i odnajdują kanał głosowy danej klasy (znajduje się on zawsze na końcu listy – wynika to ze sposobu, w jaki Discord sortuje kanały). Połączenie się z kanałem głosowym sprowadza się po prostu do kliknięcia w nazwę tego kanału – powinniśmy się upewnić, że mamy włączony mikrofon (ikona mikrofonu nie powinna być przekreślona) oraz dźwięk (ikona słuchawek). Pod nazwą kanału głosowego widzimy listę osób, które w danym momencie są połączone z kanałem. Jeśli dodatkowo chcemy, aby pozostali uczestnicy kanału widzieli podgląd naszej kamery, upewniamy się, że przycisk „Wideo” ma kolor zielony (klikamy w niego, jeśli tak nie jest).

Po zakończonej lekcji możemy rozłączyć się z kanałem głosowym, klikając przycisk słuchawki z krzyżykiem.

W aplikacji mobilnej połączenie się z kanałem głosowym wykonywane jest troszkę inaczej – wybieramy kanał głosowy kliknięciem, a na następnym ekranie klikamy przycisk znajdujący się na dole (Połącz się z kanałem głosowym).

Wejście na kanał tekstowy jest jeszcze prostsze – klikamy na jego nazwę i w głównym obszarze aplikacji widzimy podgląd dyskusji na tym kanale.
W kanałach tekstowych możemy załączać pliki – służy do tego przycisk z ikoną plusa, znajdujący się po lewej stronie pola przeznaczonego na wpisanie wiadomości (w aplikacji mobilnej służą do tego przycisku oznaczone ikonami aparatu i grafiki).

Kanały tekstowe i głosowe na liście reprezentowane są za pomocą różnych ikon widocznych przed nazwą kanału – dla kanałów tekstowych jest to znak „#”, dla głosowych natomiast – ikona głośnika. Discord sortuje kanały w danej kategorii według ich rodzaju – tzn. najpierw kanały tekstowe, później głosowe.