Zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra grosza”

W tym roku szkolnym nasza szkoła ponownie przystąpiła do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom „Góra Grosza”. Celem akcji było zebranie środków na pomoc rzeczową dla dzieci w całej Polsce, wsparcie psychologiczne dzieci i ich bliskich, programy stypendialne dla dzieci i młodzieży oraz specjalistyczną opiekę całodobową. Ważnym celem akcji było także uświadomienie młodzieży, że nawet najdrobniejsze datki zebrane w dużej liczbie mogą stanowić ogromny fundusz, dzięki któremu możliwe będzie udzielenie pomocy wielu dzieciom.

Akcja „Góra grosza” trwała od 6 listopada 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Zbiórka pieniędzy odbywała się w poszczególnych klasach naszej szkoły. Podczas akcji zebrano łącznie: 323,10 zł. Zebrane pieniądze za pośrednictwem Poczty Polskiej zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom.

Wyniki zbiórki w Szkole Podstawowej w Chłaniowie:

Nominał Ilość sztuk Razem w złotych
1 gr 4881 48,81
2 gr 2862 57,24
5 gr 1805 90,25
10 gr 335 33,50
20 gr 194 38,80
50 gr 51 25,50
1 zł 15 15,00
2 zł 7 14,00
Razem 10 150 323,10

Wyniki zbiórki pieniędzy w poszczególnych klasach przedstawiają się następująco:

  • Klasa 0 i I – 33,23 zł
  • Klasa II i III – 69,89zł
  • Klasa IV – 101,24 zł
  • Klasa V – 24,05 zł
  • Klasa VI – 41,77 zł
  • Klasa VII – 46,96 zł
  • Klasa VIII – 5,96 zł

Wyłoniono zwycięzców szkolnego konkursu na najwyższą zebraną kwotę w ramach akcji:
I miejsce: klasa IV – 101,24 zł
II miejsce: klasy II – III – 69,89 zł
III miejsce: klasa VII – 46,96 zł

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły za wsparcie tej akcji charytatywnej, a zwycięzcom gratulujemy.

Gora grosza podziekowania