Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

Marzec 29, 2020 admin 0

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Nasza szkoła będzie również mogła przeprowadzić taką więcej…

Organizacja nauki w domu – informacje dla rodziców

Marzec 22, 2020 admin 0

Szanowni Państwo! Zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy więcej…