Dzień Otwarty Szkoły

10 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy VII i VIII naszej szkoły wzięli udział w Dniu Otwartym Zespołu Szkół w Żółkiewce. Wizyta uczniów rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem szkoły, który przedstawił ofertę edukacyjną szkoły.

Następnie uczniowie zwiedzali z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego budynek szkoły i pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. Oglądali stoiska prezentujące specyfikę nauki w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Obejrzeli wyposażenie pracowni mechanizacyjnych, uczestniczyli w prezentacji sprzętu rolniczego będącego w posiadaniu szkoły. Obserwowali pracę maszyn rolniczych w ruchu na szkolnej działce dydaktycznej. Wszyscy mieli możliwość jazdy samochodem i ciągnikiem rolniczym pod opieką instruktora nauki jazdy. Atrakcją było również sprawdzenie swoich umiejętności strzeleckich z wiatrówki. Na wszystkich czekał poczęstunek przy ognisku.

Podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół w Żółkiewce odbył się Powiatowy Konkurs dla Ósmoklasistów „Mechanizacja – moje hobby”. Został on zorganizowany pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu mechanizacji. Odpowiadali na pytania testowe i prezentowali zdolności manualne podczas wykonywania zadań praktycznych. Po podsumowaniu wyników uczeń naszej szkoły Bartek Jonasz zajął IV miejsce, otrzymał dyplom i atrakcyjną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Gratulujemy.