Pracownicy obsługi

PRACOWNICY OBSŁUGI:

  • Winiarska Czesława – woźna,
  • Małek Renata – sprzątaczka.