Profil szkoły

W szkole funkcjonuje 8 oddziałów klas I – VIII oraz 1 oddział przedszkolny.

Skupiają one w sumie 68 uczniów, w tym:

  • klasa 0 – 7,
  • klasa I – 5,
  • klasa II – 6,
  • klasa III – 2,
  • klasa IV – 9,
  • klasa V – 14,
  • klasa VI – 6,
  • klasa VII – 10,
  • klasa VIII – 9.