Profil szkoły

W szkole funkcjonuje 8 oddziałów klas I – VIII oraz 1 oddział przedszkolny.

Skupiają one w sumie 35 uczniów, w tym:

  • oddział przedszkolny – 5,
  • klasa I – 4,
  • klasa II – 2,
  • klasa III – 4,
  • klasa IV – 4,
  • klasa V – 3,
  • klasa VI – 5,
  • klasa VII – 6,
  • klasa VIII – 2.