Profil szkoły

W szkole funkcjonuje 6 oddziałów klas I – VI oraz 1 oddział przedszkolny.

Skupiają one w sumie 60 uczniów, w tym:

  • klasa 0 – 11,
  • klasa I – 3,
  • klasa II – 9,
  • klasa III – 12,
  • klasa IV – 6,
  • klasa V – 10,
  • klasa VI – 9.