Profil szkoły

W szkole funkcjonuje 7 oddziałów klas I – VII oraz 1 oddział przedszkolny.

Skupiają one w sumie 66 uczniów, w tym:

  • klasa 0 – 11,
  • klasa I – 6,
  • klasa II – 3,
  • klasa III – 9,
  • klasa IV – 12,
  • klasa V – 6,
  • klasa VI – 10,
  • klasa VII – 9.