Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2016/2017:

  • przewodniczący SU: Małgorzata Chwałek,
  • zastępca przewodniczącego: Diana Krzysztoń,
  • skarbnik: Kacper Rogalski,
  • sekretarz: Kacper Chorąbała,
  • kronikarze: Karolina Magier, Kacper Kawiorski.

Opiekunowie SU: pani Ewa Kniaź – Pawelczyk, pani Alina Harasim.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2016/2017:

klasa przewodniczący zastępca skarbnik
IV Patryk Czop Natalia Szewczyk Agata Cimek
V Julia Kwiecińska Patryk Prus Kacper Król
VI Kacper Chorąbała Klaudiusz Pawelczyk Kacper Kawiorski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego