Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2023/2024:

  • przewodniczący SU: Łucja Magier,
  • zastępca przewodniczącego: Sandra Brożek,
  • skarbnik: Klaudia Janicka,
  • sekretarz: Bartłomiej Jonasz, Paweł Zdybel.

Opiekunowie SU: pani Magdalena Małysz, pani Agnieszka Celińska.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego (PDF)