Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2017/2018:

  • przewodniczący SU: Małgorzata Chwałek,
  • zastępca przewodniczącego: Diana Krzysztoń,
  • skarbnik: Kacper Rogalski,
  • sekretarz: Karolina Magier,
  • kronikarze: Kacper Chorąbała, Kacper Kawiorski.

Opiekunowie SU: pani Magdalena Małysz, pani Agnieszka Celińska.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego