Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2018/2019:

  • przewodniczący SU: Małgorzata Chwałek,
  • zastępca przewodniczącego: Diana Krzysztoń,
  • skarbnik: Kacper Kawiorski,
  • sekretarz: Karolina Magier,
  • kronikarze: Kacper Chorąbała, Klaudiusz Pawelczyk.

Opiekunowie SU: pani Ewa Kniaź-Pawelczyk, pani Alina Harasim.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego