Spotkanie z policjantami

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W związku z tym 19 lutego 2018 roku uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-VII uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowymi Posterunku Policji w Żółkiewce mł. asp. Konradem Walkiewiczem i mł. asp. Januszem Konefałem. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych. Dzieci młodsze miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, jako pieszy i podczas jazdy rowerem. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi i zwierzętami. Omówił sposoby ich unikania. W klasach IV-VII tematem spotkania było bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci. Uświadomili, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwych zachowań. Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania. Kwestia bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali pytania. Jako pedagodzy i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza nią.