I Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Poznajemy Nasze Kraszczady” – rozstrzygnięty!

10 stycznia 2022 roku w naszej szkole upłynął termin składania prac plastycznych pod hasłem „Poznajemy Nasze Kraszczady”. Głównym tematem prac była prezentacja powiatu Krasnostawskiego, określanego „Kraszczady”, jako regionu wyjątkowo cennego przyrodniczo i kulturowo. Prace należało wykonać w dowolnej technice plastycznej przy wykorzystaniu bloków rysunkowych, płótna, farb olejnych lub akrylowych, kredek, ołówków, węgla, pisaków i wyklejanek. Obowiązkowe wymogi techniczne prac to: format dowolny, nie mniejszy niż A3 w orientacji pionowej lub poziomej. Prace musiały być własne. Nigdzie wcześniej nieprzedstawiane na innych konkursach. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Głównymi celami konkursu było:

  • Zdobycie i pogłębienie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej dotyczącej powiatu Krasnostawskiego.
  • Zdobycie i pogłębienie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej dotyczącej powiatu Krasnostawskiego.
  • Pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej.
  • Poszerzenie  wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
  • Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania i szacunku dla przyrody i dziedzictwa kulturowego.
  • Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

Konkurs miał zasięg lokalny i skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu Krasnostawskiego. Przeprowadzony został w trzech kategoriach:

  • Klasy I – III
  • Klasy I – III
  • Klasy IV – VI
  • Klasy VII – VIII

Z naszej szkoły w konkursie brał udział jeden uczeń z klasy III – Edel Piotr. Zdobył on wyróżnienie za swoją pracę i otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową. Uczestnikowi Piotrowi Edel gratulujemy zwycięstwa.