Sprzątanie dla Polski

W dniu 22 kwietnia 2022 roku, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Sprzątamy dla Polski” .Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki. Pomimo zachmurzonego nieba i zimnego wiatru dzieciakom nie zabrakło chęci do posprzątania terenu wokół szkoły. Zachowując i przestrzegając zasady bezpieczeństwa segregowano odpady do specjalnie przygotowanych worków:

  • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
  • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
  • opakowania szklane (kolor zielony)
  • odpady „BIO”- biodegradowalne (kolor brązowy)
  • odpady zmieszane (kolor czarny)

Uczniowie nauczania początkowego i klasy czwartej wraz z opiekunami; panią Marią Koprucha i panią Agnieszką Celińską zebrali cztery worki odpadów. Ich troska o najbliższe środowisko była pełna podziwu i świadczyła o odpowiedzialnej postawie za wspólne dobro.

Dzięki takim akcjom młodzi uczą się szacunku do pracy i wiedzą że o czystość należy dbać każdego dnia nie tylko od święta. Taka postawa kształtuje charakter i patriotyzm w swojej małej ojczyźnie, jaką jest szkoła i dom.