Składamy hołd ofiarom II Wojny Światowej

23 października 2017 roku o godzinie 13:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie uczniowie klas IV – VII składali hołd ofiarom II wojny światowej. Dzieci należące do koła teatralnego „Tremo” przygotowały wiersze i pieśni patriotycznych związane z tą uroczystością. Pani Dorota Kiełbasa – nauczycielka historii – opowiedziała o wydarzeniach II wojny światowej i o wojennych losach mieszkańców Chłaniowa.

Temat związany z II wojną światową nie jest poruszany w naszej szkole tylko jako wyraz pamięci minionego czasu, ale także również ze względu na patrona naszej szkoły – Ofiary II Wojny Światowej.

W dziejach naszego narodu był czas ucisku i męczeństwa, który zapada w pamięć i kształtuje poglądy następnych pokoleń. Czas II wojny światowej to szczególny okres w historii Polski walki o niepodległość z obcym najeźdźcą, to jednocześnie czas największego męczeństwa Polaków. Po zajęciu polskich ziem okupanci niemal od razu przystąpili do eksterminacji warstw społecznych, które kształtowały siłę narodu. Ludzie ginęli na froncie, byli rozstrzeliwani w publicznych egzekucjach i mordowani skrycie. Swoją męczeńską drogę przechodzili w hitlerowskich obozach zagłady
i sowieckich łagrach.

Wspominając tamte wydarzenia chcemy, aby one zapadły głęboko w serca naszych wychowanków. Czynimy to ku pamięci Ofiar II Wojny Światowej, jak również ku przestrodze: dokąd człowiek może dojść, jeżeli zagubi prawa boskie i ludzkie…

Każdego roku obchodzenie uroczystości związanych z Ofiarami II Wojny Światowej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Przy okazji obchodów zachęcamy uczniów do wyrażania uczuć patriotycznych, a także do wyrażania wdzięczności wszystkim, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.