„Żółkiewka dla Niepodległej” – obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W niedzielę 11 listopada 2018 r. w Żółkiewce odbyły się gminne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Tradycją gminną jest już od wielu lat spotkanie tego dnia przy pomniku na skwerze w Żółkiewce i złożenie kwiatów oraz wieńców przez władze gminy, poczty sztandarowe i organizacje kombatanckie ku czci poległych i pomordowanych za wolność Ojczyzny. Następnie odbył się przemarsz pod Urząd Gminy, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W dalszej części wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Żółkiewce. Kolejną część uroczystości stanowiła akademia w gminnej hali sportowej, którą okolicznościowym przemówieniem otworzył Wójt Gminy, Pan Jacek Lis. Następnie pan Edward Zalewski – Prezes Gminnego Koła Batalionów Chłopskich w kilku słowach przypomniał historię Polski, tragiczną, a zarazem piękną.

Część artystyczną stanowiło widowisko słowno – muzyczne pt. „Żółkiewka dla Niepodległej” w wykonaniu dorosłych oraz dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół z terenu Gminy Żółkiewka.

Widowisko słowno – muzyczne przypominało trudne losy narodu polskiego na przestrzeni dziejów. Opiewało patriotyzm i zrywy narodowowyzwoleńcze. Uwydatniło to, co ważne i wartościowe, czyli wolność człowieka i narodu. W programie słowno – muzycznym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Zaprezentowali wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Dzieci były ubrane w stroje galowe, które zdobiły chusty biało – czerwone i rozety. Odpowiedzialną za część artystyczną naszej szkoły była Pani Maria Koprucha. Dziękujemy organizatorom za pomoc i wsparcie w przygotowywaniu tej podniosłej uroczystości.