Dla Niepodległej

Dnia 9 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tę wyjątkową rocznicę przygotowali uczniowie klasy V i VI pod kierunkiem Pani Marii Koprucha – opiekuna koła teatralnego „Tremo”. W przygotowaniach programu i dekoracji pomagały także Panie: Agnieszka Celińska i Renata Rząd. Montaż słowno – muzyczny prezentowany przez uczniów był okazją do refleksji na temat tego, jacy jesteśmy, czego pragniemy i dokąd idziemy. Ta uroczystość stała się również okazją, aby upamiętnić patrona naszej szkoły – Ofiary II Wojny Światowej.

Akademia rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem czterozwrotkowego hymnu narodowego przez wszystkich uczniów i nauczycieli o godz. 11:11 w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”. Następnie uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które zachęcały, aby kochać swoją Ojczyznę, szanować i poznawać polską historię, świętować polskie zwycięstwa i sukcesy oraz kultywować polskie tradycje i obyczaje. Przesłaniem części artystycznej było także ukazanie istotnych elementów patriotyzmu, jako punktów odniesienia dla naszych codziennych zachowań i decyzji, które mają ogromny wpływ na to, w jakim kraju żyjemy. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Pod koniec uroczystej akademii Panie Renata Rząd i Ewa Kniaź – Pawelczyk przekazały „Światło wolności” całej społeczności uczniowskiej i pracownikom szkoły. Wszyscy zostali zachęceni, aby 11 listopada 2018 r. o godz. 18:00 zapalić w oknie swojego domu świecę upamiętniającą tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski.

Na zakończenie Pani dyrektor Marta Magier skierowała słowa podziękowania do uczniów i nauczycieli za bogatą w treść i wzruszającą część artystyczną. W imieniu Pana Wójta Gminy Żółkiewka zaprosiła wszystkich na gminne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W naszej szkole dzień ten był prawdziwym świętem. Radośnie obchodziliśmy ponowne narodziny naszej Ojczyzny. Niech pamięć o Polakach, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę będzie głęboko zapisana w naszych sercach i umysłach.