Zdrowy styl życia

Dnia 21 maja 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie Panią Agatą Wójtowicz. Celem spotkania było kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

 • Prawidłowe odżywianie, rozkład poszczególnych składników pokarmowych w diecie, regularność posiłków.
 • Rola błonnika, witamin i mikroelementów w zapobieganiu chorobom.
 • Rola warzyw i owoców w codziennej diecie młodego człowieka.
 • Rola produktów mlecznych w rozwoju młodzieży.
 • Żywność genetycznie modyfikowana.
 • Jednostki chorobowe związane ze złym odżywianiem w tym nadwaga i otyłość.
 • 10 zasad prawidłowego żywienia propagowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
 • Najczęściej występujące błędy żywieniowe.
 • Wpływ obróbki termicznej na zdrowie organizmu ( pieczenie, grillowanie, wędzenie).
 • Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu nadwagi i otyłości. Obliczanie wskaźnika BMI.
 • Znaczenie przestrzegania higieny osobistej dla zdrowia człowieka.
 • Tytoń, alkohol, narkotyki – destrukcyjny wpływ na zdrowie i życie człowieka.
 • Pozytywne nastawienie do życia i do ludzi, pozytywne myślenie oraz działanie mające duży wpływ na lepsze samopoczucie, a przez to na zdrowie.

Pani prowadząca przedstawiła uczniom prezentacją multimedialną. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczniowie zadawali wiele pytań. Po tym spotkaniu nasi uczniowie wiedzą już, że zdrowy styl życia to odpowiednia dieta plus aktywność fizyczna każdego dnia. Połączenie tych dwóch składników jest przepisem na dobrą formę i zdrowe życie.