Zbiórka monet w ramach akcji „Góra grosza”

Nasza szkoła od wielu lat bierze udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza” organizowanej przez „Towarzystwo Nasz Dom”. W tym roku również przyłączyliśmy się do tej akcji i prowadzimy zbiórkę środków na zorganizowanie pomocy potrzebującym dzieciom. Biorąc udział w akcji, wspieramy organizatorów w realizacji ich celów, którymi są: pomoc rzeczowa dla dzieci w całej Polsce, wsparcie psychologiczne dzieci i ich bliskich, programy stypendialne dla dzieci i młodzieży oraz specjalistyczna opieka całodobowa.

W naszej szkole zbiórka pieniędzy w ramach akcji charytatywnej „Góra Grosza” będzie trwała od 6 listopada 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Zbierane są monety o nominałach od 1 gr do 5 zł. Możliwe jest również przekazanie banknotów.

Jeden grosz to dla każdego z nas niewiele, jednak najdrobniejsze monety zebrane w dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu dzieciom. Zapraszamy do czynnego udziału wszystkich uczniów naszej szkoły, nauczycieli oraz pracowników.