Konkurs z języka angielskiego: „Zostań Mistrzem Słówek”

23 listopada 2023 roku o godzinie 9:00 uczniowie naszej szkoły będą brali udział w konkursie z języka angielskiego „Zostań Mistrzem Słówek”. Organizatorem konkursu jest platforma do nauki słownictwa Lingos. Sponsorem konkursu jest Monika Cichowlas, niezależny partner wydawnictwa Usborne oraz platforma Lingos. Uczniowie naszej szkoły zostali zgłoszeni do konkursu przez nauczycielkę języka angielskiego panią Magdalenę Małysz.

Głównym celem konkursu „Zostań Mistrzem Słówek” jest zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy i doskonalenia sprawności językowych. To również motywacja do nauki nowych angielskich słówek i wyrażeń. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8
z całej Polski. Materiał językowy ujęty w arkuszach konkursowych uwzględnia podstawę programową. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

a. poziom I (A1): klasy IV-V,
b. poziom II (A2): klasy VI-VII,
c. poziom III (A2+/B1): klasa VIII.

Konkurs polega na napisaniu testu składającego się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mają 60 minut. Szkolny koordynator konkursu sprawdza prace konkursowe samodzielnie i uzupełnia protokół przeprowadzenia konkursu, w którym zamieszcza wyniki poszczególnych uczestników konkursu. Następnie loguje się na platformie Lingos, by wprowadzić dane i wyniki uczniów.

Uczestnicy konkursu „Zostań Mistrzem Słówek” mogą zdobyć ciekawe nagrody.
Laureat I miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzyma:
– prestiżowy tytuł „Mistrza Słówek”,
– zestaw nagród (pakiet książek) ufundowanych przez Sponsora konkursu (Monika Cichowlas, niezależny partner wydawnictwa Usborne) o wartości co najmniej 200 zł,
– dyplom Laureata,
– Pakiet Premium na platformie Lingos na 6 miesięcy.
Laureat II miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzyma:
– zestaw nagród (pakiet książek) ufundowanych przez Sponsora konkursu (Monika Cichowlas, niezależny partner wydawnictwa Usborne) o wartości co najmniej 150 zł,
– dyplom Laureata,
– Pakiet Premium na platformie Lingos na 2 miesiące.
Laureat III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzyma:
– zestaw nagród (pakiet książek) ufundowanych przez Sponsora konkursu (Monika Cichowlas, niezależny partner wydawnictwa Usborne) o wartości co najmniej 150 zł,
– dyplom Laureata,
-Pakiet Premium na platformie Lingos na 1 miesiąc.

Ponadto każdy uczeń otrzyma Dyplom potwierdzający uczestnictwo w konkursie. Natomiast każdy nauczyciel otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Nauczyciela, a szkoła Certyfikat Innowacyjnej Szkoły.

Trzymamy mocno kciuki za naszych uczniów i życzymy im powodzenia.