Konkurs plastyczny na „Kartkę bożonarodzeniową i łańcuch choinkowy” – rozstrzygnięty

Ogłoszony przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na „Kartkę bożonarodzeniową i łańcuch choinkowy” został rozstrzygnięty. Wyniki zostały ogłoszone 19 grudnia 2023 roku.

Celem konkursu było:

 • Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.
 • Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.
 • Pobudzanie aktywności twórczej, kształtowanie wyobraźni.
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu to:

 1. Konkurs przewidywał dwie kategorie tematyczne – do wyboru.
  • Kartka bożonarodzeniowa miała być wykonana w dowolnej technice (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.) Wymiary 11 cm x 16 cm, wielkość standardowej koperty.
  • Łańcuch choinkowy – należało wykonać dowolną techniką (papier kolorowy, bibuła itp.)
  • Maksymalna długość łańcucha do 1,5 metra.
 2. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych w czterech kategoriach wiekowych:2. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych w czterech kategoriach wiekowych:
  Klasa 0, klasa I-III, klasa IV- VI, klasa VII- VIII.
 3. Prace grupowe nie mogły być grupowe.
 4. Uczestnik mógł złożyć tylko jedną pracę, którą należało podpisać swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, wiek oraz nazwa szkoły.

Kryteria oceny prac: zgodność pracy z tematyką konkursu, kreatywność, dobór materiałów, estetyka i oryginalność wykonania prac.

Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 7 uczniów:
Klasa O
Roksana Mikuła
Klasa I
Iga Olejarz
Klasa II
Maja Swuł
Klasa III
Natalia Gajak,
Klasa V
Oliwia Swuł
Klasa VI
Dawid Mikuła

Uczniowie naszej szkoły również otrzymali nagrody za swoje prace. Jury konkursu powołane przez dyrektora Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce przyznało w I kategorii wiekowej wyróżnienie dla Roksany Mikuły. W kategorii wiekowej III miejsce zajęła Iga Olejarz i wyróżnienie otrzymała Natalia Gajak. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie do konkursu i ufundowane nagrody.