Konkurs plastyczny „Musimy pamiętać” w ramach projektu „Dźwięki wolności z Fundacją PZU”

Dnia 28 września 2021 r po Koncercie Pieśni Patriotycznych został rozstrzygnięty konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej „Musimy pamiętać” zrealizowany przez Stowarzyszenie Wschód Kultury i Publiczną Szkołę w Łopienniku Nadrzecznym w ramach projektu „Dźwięki wolności z Fundacją PZU”.

Celem konkursu było:

  • promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa,
  • rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej pracy,
  • czerpanie radości z procesu tworzenia dziecięcej twórczości plastycznej.

W konkursie udział wzięli uczniowie naszej szkoły: Dawid Mikuła kl. IV, Karolina Podyma kl. V, Klaudia Małysz kl. VIII oraz Kacper Kwieciński kl. VIII.

Na konkurs wpłynęły 33 prace. Jury nagrodziło 13 prac. Wyróżnione prace zgodne były z tematyką i celem konkursu. Prezentowały wysoki poziom artystyczny, innowacyjność i oryginalność.

Uczennica naszej szkoły Klaudia Małysz za nadesłaną pracę otrzymała wyróżnienie.