Komiks dla dzieci – konkurs plastyczny pt. „Przygody superbohatera Pana Zdrówko”

Dnia 2 października 2019 roku upłynął termin składania prac w naszej szkole na  Komiks dla dzieci pt. „Przygody superbohatera Pana Zdrówko”. Organizatorem konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie.

Celem konkursu było:

 • Podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej wśród uczniów.
 • Wzbudzanie zainteresowania uczniów działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz zdrowia publicznego.

Zadaniem konkursowym było wykonanie indywidualnej pracy plastycznej – komiksu w dowolnej technice, którego superbohaterem jest „Pan Zdrówko”, dbający o zdrowie swoje oraz społeczeństwa.

Konkurs realizowany był w ramach obchodów 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce.

Praca konkursowa miała spełniać następujące warunki:

 1. Praca musiała się składać z jednej zamkniętej historii i opowiadać o przygodach superbohatera „Pana Zdrówko”.
 2. Praca miała uwzględniać tematykę dotyczącą działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz zdrowia publicznego.

Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział następujący uczniowie:

 • klasa I: Piotr Edel,
 • klasa II: Dawid Mikuła,
 • klasa III: Klaudia Janicka.

Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę:

 • Zgodność tematyki konkursu i jej trafne przedstawienie.
 • Walory artystyczne pracy i użycie środków wyrazu artystycznego.
 • Jakość i oryginalność wykonanych komiksów.

Prace uczniów zostały przesłane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.