Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Twoja krew, życie innych”

Dnia 1 października 2019 roku upłynął termin składania prac w naszej szkole na  Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „Twoja krew, życie innych”. Organizatorem konkursu było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty.

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:

 • I grupa – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej.
 • II grupa – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.
 • III grupa – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej.

Celem konkursu było:

 • Propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców.
 • Pogłębianie wiedzy na temat Honorowego Krwiodawstwa.
 • Realizacja edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
 • Rozwijanie wrażliwości uczniów na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
 • Odwołanie się do uniwersalnych wartości: dobro, wrażliwość, pomaganie.
 • Rozwijanie twórczości artystycznej i kreatywności uczniów.
 • Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

Konkurs realizowany był w związku z jubileuszem 70-lecia istnienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Zadaniem konkursowym było wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w dowolnej technice, której tematem było krwiodawstwo.

Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział następujący uczniowie:

 • klasy I – III:
  • Piotr Edel (klasa I),
  • Dawid Mikuła (klasa II),
  • Klaudia Janicka (klasa III),
 • klasy IV – VI:
  • Klaudia Małysz (klasa VI),
  • Daniel Zdybel (klasa VI),
 • klasy VII – VIII:
  • Natalia Szewczyk (klasa VII).

Prace uczniów zostały przesłane do organizatora konkursu w Lublinie.