IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

Dnia 26 marca 2019 roku upłynął termin składania prac w naszej szkole na IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Organizatorem konkursu był Oddział Regionalny KRUS w Lublinie. Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie z wiejskich szkół podstawowych z terenu działania placówek podległych OR KRUS w Lublinie. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I grupa – uczniowie klas 0 – III,
 • II grupa – uczniowie klas IV – VIII.

Celem konkursu było:

 1. Promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego.
 2. Popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
 3. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
 4. Zapobieganie wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział następujący uczniowie:

 • klasa I:
  • Dawid Mikuła,
  • Szymon Król,
 • klasa II:
  • Klaudia Janicka,
 • klasa IV:
  • Dawid Janicki,
 • klasa V:
  • Amelia Pakuła.

Prace uczniów zostały złożone 26 marca 2019 roku w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnymstawie.