Jestem bezpieczny

W ramach akcji szkolnej związanej z bezpieczeństwem dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III otrzymali szelki, uczniowie klas IV-VIII kamizelki odblaskowe. Ich zakup sfinansowany został przez Gminę Żółkiewka z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Mamy nadzieję, że ich użytkowanie uchroni dzieci i młodzież przed niebezpiecznymi zdarzeniami drogowymi.