„Twój Dar Serca dla Hospicjum”

Szkolne Koło Wolontariatu serdecznie zaprasza wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników naszej szkoły do wsparcia tegorocznej akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Akcja ma na celu uwrażliwienie młodzieży szkolnej na potrzeby ludzi chorych i potrzebujących pomocy. Akcja polega na zbiórce do oznakowanych puszek środków pieniężnych, które w całości przekazane zostaną na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Akcję można wesprzeć poprzez indywidualne datki do opieczętowanej puszki, która znajduje się w bibliotece szkolnej.

Akcja „Twój Dar Serca dla Hospicjum”  trwa do 12 maja 2023 r.

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”.