Funkcjonowanie klas I-III i klasy VIII od 25 maja 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z wolą rodziców zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w kl. I – III od 25 maja nie będą prowadzone.

Prowadzone będą w szkole konsultacje dla uczniów klasy VIII w dn. 25.05.2020 – 05.06.2020 według planu:

  • Wtorek – j. angielski z P. Ewą Mydlak od 10.45 do 12.25
  • Środa – matematyka z P. Aliną Harasim od 8.25 do 10.05
  • Piątek – j. polski z P. Dorotą Kiełbasa od 10.45 do 12.25

W dalszym ciągu pracujemy zdalnie na serwerze Discord.