W Krzyżu – miłości nauka

Dnia 28 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się spotkanie refleksyjno – modlitewne: W Krzyżu – miłości nauka.

Za całokształt spotkania byli odpowiedzialni: Proboszcz Parafii św. Mateusza z Chłaniowa – ksiądz Jerzy Koma, panie: Renata Rząd i Maria Koprucha. Całej uroczystości towarzyszyły pieśni o charakterze pasyjnym, które przygotowała i śpiewała z uczniami pani Agnieszka Celińska. Drogę Krzyżową prowadzili uczniowie klasy IV, V i VII. W modlitewnym skupieniu rozważaliśmy XIV stacji Drogi Krzyżowej.

Rozważania przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej, pomagały nam w odnalezieniu sensu cierpienia w codziennym życiu. Modląc się jednoczyliśmy się z cierpiącym Bogiem tu na ziemi, odkrywając sens swojego życia w tym pięknym akcie modlitwy i miłości. Adorując krzyż Chrystusa, nie wychwalamy cierpienia, lecz miłość. Jezus nie tyle został zabity. On oddał za nas swoje życie. Znak hańby stał się znakiem zwycięstwa. Rozpamiętując mękę i śmierć Pana Jezusa możemy doświadczyć potęgi miłości jaką Bóg ma do każdego z ludzi. Pan Jezus daje się ukrzyżować z miłości do nas. On tak nas kocha, że oddaje za nas swoje młode, piękne życie. Przelewa całą swoją Krew. Ofiaruje się Bogu Ojcu z miłości ku nam, jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy. Czyni to, aby nas obdarować zbawieniem i otworzyć nam bramy do nieba. Jezus odkupił nas przez zasługi męki i śmierci na krzyżu. Nie zmarnujmy Chrystusowej ofiary i Jego wyniszczenia się za nas. Przychodźmy pod krzyż Jezusa i wraz z Maryją Matką Bolesną zbierajmy każdą kroplę Jezusowej Krwi. Z przebitego Boku Jezusa wraz z wodą i krwią wypływają strumienie Bożych łask. Przyjmijmy je i z ich pomocą przemieniajmy swoje serca. Prostujmy życiowe drogi. Nawracajmy się. O taką żywą wiarę w miłość Boga do nas, w tym dniu modliliśmy się wszyscy razem w naszej szkole. Stacje Drogi Krzyżowej prowadzone przez uczniów zachęcały każdego z nas do pokładania nadziei w potędze Krzyża.

Na zakończenie spotkania pani dyrektor szkoły Marta Magier złożyła życzenia wielkanocne nauczycielom i całej społeczności uczniowskiej. Następnie wszyscy dzieliliśmy się chlebem i jajkiem wielkanocnym składając sobie życzenia.

Spotkanie W Krzyżu – miłości nauka zakończyło się radośnie i świątecznie.

Życzmy sobie wzajemnie, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzał nas pokojem i błogosławieństwem. Niech nas bezpiecznie prowadzi po drogach życia pomagając pełnić wolę Boga Ojca. Niech On będzie naszą radością i siłą dziś, jutro i zawsze. Błogosławionych i wspaniałych Wielkanocnych Świąt. Smacznego święconego jajka i spełnienia wszystkich świątecznych życzeń.