Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Spotkaliśmy się również po to, aby pożegnać uroczyście uczniów klasy ósmej. W tym roku szkolnym naukę w naszej szkole kończy 12 uczniów. Uroczystość ta tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą odprawioną o godz. 8:00 w miejscowym kościele przez naszego księdza proboszcza Jerzego Komę. Po mszy świętej wszyscy spotkali się w szkole gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy ósmej pod kierunkiem pani Renaty Rząd zaprezentowali występ artystyczny w podziękowaniu za wiele lat nauki, wychowania i troski. Wyrazili również wdzięczność rodzicom i pracownikom szkoły. Nie zabrakło kwiatów i łez wzruszenia. Po części artystycznej pani dyrektor Marta Magier dziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za ciężką pracę w tym roku szkolnym.

Uczniowie z celującymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe oraz stypendia ufundowane przez Wójta Gminy Żółkiewka. Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Pozostali uczniowie odebrali świadectwa w swoich klasach.

Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wakacji bezpiecznych, pełnych niezapomnianych przygód i wrażeń, a absolwentom dostania się do wymarzonej szkoły i wysokich wyników w przyszłości.

Tak więc kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, zabawnie, jednak mamy nadzieję, że wszyscy będą miło wspominać ten czas spędzony razem.

Do zobaczenia we wrześniu!