Wigilia szkolna – „Betlejemskie cuda”

19 grudnia 2019 roku o godz. 09:20 w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne. Przygotowali je uczniowie klas V i VI pod kierunkiem Marii Koprucha i Renaty Rząd. Na początku spotkania uczniowie klas 0 – III zaśpiewali pastorałkę „Jezu, Jezu, Boże Dziecię”. Następnie młodzi artyści przedstawili jasełka pt. „Betlejemskie cuda”. Składały się one z trzech części. W pierwszym akcie aniołowie obudzili osiołka i baranka ogłaszając im, że będą świadkami narodzin Jezusa. Prosili ich, aby w radości i szczęściu hołd złożyli Dziecięciu. W drugiej części aniołowie przybywają do prostych pasterzy z dobrą nowiną o pokoju i radości zapraszając ich, aby szczerze zaufali Jezusowi. W ostatniej części jasełek Matka Boża wraz ze św. Józefem zachęcali baranka, osiołka, prostych pasterzy i Trzech Króli do adoracji Dzieciątka Jezus. Aniołowie zapraszali, aby wszyscy, którzy adorują Jezusa otworzyli swoje serca i uznali Go za swojego Pana i Boga. Atmosferę bożonarodzeniową sprzed dwóch tysięcy lat przypominały kolędy śpiewane przez dzieci i solistów. Całe przedsięwzięcie odbyło się w wymownej scenerii podkreślającej doniosłe wydarzenie, jakie miało miejsce dawno temu w Betlejem. Uczniowie swym występem poruszyli serca widzów, otrzymali gromkie brawa, które były uznaniem za ciekawe wykonanie jasełek. W dalszej części spotkania po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa przez Księdza Proboszcza i po złożeniu życzeń wszyscy uczestnicy dzielili się opłatkiem – znakiem miłości chrześcijańskiej. Następnie Pani Dyrektor Marta Magier złożyła najserdeczniejsze życzenia i podziękowała wszystkim za pracę i trud włożony w przygotowanie wigilijnego spotkania. Tegoroczne jasełka zachęcały do refleksji i przemyślenia, jak my świętujemy Boże Narodzenie, co jest dla nas ważne, jakimi świadkami Nowonarodzonego Jezusa w różnych sytuacjach życia my jesteśmy? Niech Dziecię Jezus nam błogosławi, obdarza miłością, pokojem, dobrem i mądrością oraz umacnia nas na drodze do świętości. Niech Boży pokój i błogosławieństwo obejmuje i wypełnia każdy dzień 2020 roku. Maryja Boża Rodzicielka niech będzie dla nas wzorem i inspiracją w odczytywaniu natchnień Ducha Świętego. Życzmy sobie wzajemnie, abyśmy byli cichymi świadkami betlejemskich cudów w naszych rodzinach. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Błogosławionych, pełnych pokoju i radości Świąt Narodzenia Pańskiego!