Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która jest organizowana corocznie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. W tym roku cała Polska czytała „Moralność pani Dulskiej” – dramat Gabrieli Zapolskiej. Uczniowie klasy VI, VII i VIII zgromadzili się 10 września 2021 r. na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Chłaniowie na wspólnym czytaniu. Na początku spotkania odczytano fragmenty listu Prezydenta Polski, następnie przedstawiona została sylwetka Gabrieli Zapolskiej. Uczniowie klasy VIII odczytali fragmenty dzieła. W postacie doskonale wcielili się czytający, o czym świadczyły gromkie brawa publiczności. W spotkaniu wzięły udział p. Renata Rząd, p. Maria Koprucha, p. Dorota Kalamon i p. Dorota Kiełbasa.

Gabriela Zapolska napisała „Moralność pani Dulskiej” jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.  Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej,  podróżującego po całej Galicji. „Moralność pani Dulskiej” weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.