Egzamin 8. klasy

W dniach 25-28.05 2021 r. nasi uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Obejmował on wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej i wymaganiach egzaminacyjnych. W związku z trwającą epidemią koronawirusa, egzamin odbył się zgodnie z reżimem sanitarnym.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym i przeprowadzanym w formie pisemnej. Trwa przez 3 kolejne dni i składa się z następujących części:

  1. egzamin z języka polskiego (120 min)
  2. egzamin z matematyki (100 minut )
  3. egzamin z języka obcego nowożytnego (90 min)

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca, natomiast 9 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Za naszych ósmoklasistów mocno trzymamy kciuki!