Akcja „Góra Grosza 2018/2019”

W naszej szkole odbyła się akcja charytatywna „Góra Grosza”. W terminie od 26 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. uczniowie i nauczyciele szkoły zbierali monety od 1 grosza do 5 złotych. Celem akcji jest zbierane funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki.

Uczniowie w naszej szkole zebrali 5800 monet na łączną kwotę 242,50 złotych, a najbardziej aktywną w zbieraniu groszy klasą okazała się klasa V, która zebrała 1554 monety na kwotę 40,72 zł. oraz klasa VI, która zebrała 1333 monety na kwotę 88,74 złotych.

Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom akcji.