Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2020/2021:

  • przewodniczący SU: Oliwia Brożek,
  • zastępca przewodniczącego: Patryk Czop,
  • skarbnik: Agata Cimek,
  • sekretarz: Natalia Szewczyk,
  • kronikarze: Konrad Berbeć, Krystian Cholewa.

Opiekunowie SU: pani Ewa Kniaź-Pawelczyk, pani Alina Harasim.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego