Rada Rodziców

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z dobrowolnych składek rodziców.

ZARZĄD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021:

 • przewodnicząca: Daniło Ewa,
 • wiceprzewodnicząca: Magier Justyna,
 • sekretarz: Edel Agnieszka,
 • skarbnik: Król Aneta.

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021:

 • klasa 0 – Magier Justyna,
 • klasa I – ,
 • klasa II – Edel Agnieszka,
 • klasa III – Mikuła Milena,
 • klasa IV – Brożek Joanna,
 • klasa V – Podgórska Anna,
 • klasa VI – Król Aneta,
 • klasa VII – Daniło Ewa,
 • klasa VIII – Szewczyk Wioletta.

Regulamin Rady Rodziców