Pracownicy obsługi

PRACOWNICY OBSŁUGI:

  • Winiarska Czesława – woźna,
  • Małek Renata – sprzątaczka.

PRACOWNICY SEZONOWI:

  • Puchala Marek – palacz c.o.,
  • Winiarski Jarosław – palacz c.o.