Logopeda

GODZINY PRACY LOGOPEDY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

wtorek – godz. 11:30 – 12:15.


Logopedą szkolnym jest pani Danuta Błaszczak.

Jest ona terapeutą mowy i języka. Jej zadaniem jest ocena i leczenie mowy na każdym poziomie jej niesprawności.

Logopeda pomaga dzieciom przez:

  • kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, czyli dbanie o jak najlepszy prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
  • usuwanie wad mowy,
  • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej utraty lub braku,
  • usuwanie zaburzeń głosu,
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.