Z sercem do serca – Św. Mikołaj w naszej szkole

Dnia 6 grudnia 2017 r. o godz. 08:00 przybył do nas święty Biskup z Miry, który odwiedzał kolejno klasy 0 – VII. Każda klasa przywitała św. Mikołaja pozdrowieniem chrześcijańskim. Niebywały Gość wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach uczniów. Obdarowywał wszystkich wspaniałymi i wymarzonymi prezentami. Miłym akcentem spotkania były również wspólne zdjęcia. Św. Mikołaj życzył całej społeczności uczniowskiej, nauczycielom i wychowawcom błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Obiecał, że powróci do nas za rok. Wizyta ta była wyjątkowa, ponieważ wprowadziła wszystkich w radosny klimat zbliżających się narodzin Jezusa.

U początku Adwentu św. Mikołaj zaprasza każdego z nas do bycia po prostu dobrym. Jego święto przypomina nam, że miłość nie polega na pięknych słowach, ale na dyskretnym czynieniu dobra. W świecie konsumpcjonizmu i narcyzmu warto zachęcać uczniów, aby odkrywali obecność św. Mikołaja w swojej codzienności. Otwierając serce na potrzeby drugiego człowieka przestajemy koncentrować się na sobie, stajemy się dojrzalsi i małymi gestami dobroci przemianiamy świat. Biskup z Miry słynący ze swojej wrażliwości na cierpienie i ubóstwo jest dzisiaj ikoną dobroczynności i miłosierdzia. Postać św. Mikołaja wzywa nas do świętości. Jego święte życie zachęca nas do rozbudzenia w sobie pragnienia piękna, dobra i czystości serca. Jego niebiańska dobroć prowadzi nas do Boga, pomaga przezwyciężać pokusę życia przeciętnego i zdecydowanie zwrócić się ku prawdziwemu dobru, które jest źródłem radości. Św. Mikołaj przychodzi do nas w widzialny sposób po to, byśmy zobaczyli jego potęgę dobroci i przekonali się, że możemy być do niego podobni. Pamiętajmy, że dobro nie przychodzi ani łatwo, ani szybko. Może warto stać się w tych dniach szczególnym bohaterem swojego domu, rodziny, miejsca pracy. Zachęcajmy się wzajemnie, by być darem dla tych, których na co dzień nie zauważamy. Św. Mikołaj na pewno byłby z nas wtedy bardzo dumny.

Dziękujemy rodzicom i nauczycielom, że pomogli spełnić pragnienia naszych uczniów. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Świętego Mikołaja. Mamy nadzieję, że za rok znów odwiedzi naszą szkołę i przyjdzie z workiem pełnym prezentów.