XXVI Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek

W niedzielne popołudnie 13 stycznia 2019 roku w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbył się XXVI Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek. Jak co roku organizacji festiwalu podjął się Ośrodek Kultury Samorządowej z Żółkiewki. Impreza skupiła dużą grupę kolędujących: dzieci, młodzież i dorosłych. Festiwal cieszy się od wielu lat dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Zaproszona publiczność podziwiała różne zespoły: wokalne, wokalno – instrumentalne, grupy kolędujące oraz solistów. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom artystyczny. Festiwal nie miał charakteru konkursu, ale był prezentacją jasełek oraz przeglądem polskich kolęd i pastorałek. Podstawowym jego celem było poznawanie bogatej polskiej tradycji kolędniczej, uwrażliwienie dzieci i młodych ludzi na piękno kolędowania w naszej gminie, budzenie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności muzycznych, kształtowanie przynależności do środowiska lokalnego oraz przygotowanie do publicznych wystąpień. Celem imprezy była również wymiana doświadczeń między wykonawcami i integracja różnych grup wiekowych. Na festiwalu Szkołę Podstawową z Chłaniowa reprezentowali Daniel Zdybel z klasy V i Małgorzata Chwałek z klasy VIII. Daniel zaśpiewał dwie kolędy: „Jezus malusieńki” i „Mario, czy Ty wiesz?”. Natomiast Małgorzata wykonała solo kolędę „Cicha noc” i „Być tam, gdzie Ty”. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie uczniów była pani Renata Rząd. Pod koniec festiwalu organizatorzy wszystkim artystom zapewnili poczęstunek oraz wręczyli opiekunom pamiątkowe dyplomy. Takie spotkania sprawiają wiele radości i motywują do podejmowania wspólnych działań na przyszłość. Na ręce Pani dyrektor Anny Podgórskiej składamy podziękowania za przygotowanie tej imprezy.