Warsztaty profilaktyczne „Cukierki” i „Debata”

W dniach 1 i 2 grudnia 2022 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I – VIII. Warsztaty prowadziła Joanna Czechowska – wykładowca, szkoleniowiec, trener z firmy Nowe Horyzonty. Uczniowie klas I – III realizowali Program Wczesnej Profilaktyki Uzależnień „Cukierki”. Warsztaty prowadzone były w oparciu o bajkę profilaktyczną Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Podczas spotkania prowadząca czytała uczniom bajkę, a następnie była ona omawiana. Dzieci odpowiadały na pytania prowadzącej. Uczniowie mieli również okazję, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz sytuacjami, które miały miejsce w ich życiu. Na koniec zajęć uczniowie mieli namalować lub narysować portret jednej z postaci występującej w opowiadaniu. Zajęcia były dla uczniów bardzo ciekawą formą uświadomienia sobie niewłaściwych zachowań i nabrania umiejętności właściwego postępowania w różnych sytuacjach życiowych.

W  klasach IV-VIII odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Debata”. Jest to program rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Podczas zajęć prowadząca przekazała podstawowe informacje na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz procesu uzależnienia. Poprzez debatę i edukację zweryfikowane zostały mity oraz przekonania dotyczące używania  napojów alkoholowych. Uczniowie wypełnili anonimową ankietę, która wskazała grupę ryzyka i podwyższonego ryzyka spośród uczestników. Następnie poprzez elementy treningu asertywności uczestnicy uczyli się odmawiać spożywania alkoholu oraz radzić sobie z naciskiem grupy rówieśniczej. Uczniowie byli bardzo zainteresowani zajęciami. Aktywnie w nich uczestniczyli i chętnie wykonywali polecone zadania.