Sprzątamy dla Polski

W poniedziałek 22 kwietnia 2024 roku odbył się finał VII edycji akcji # SprzątamyDlaPolski. Cieszymy się, że nasi uczniowie zarówno ci najmłodsi ( oddział przedszkolny i wczesnoszkolny) oraz starsi ( z klasy czwartej i piątej) wzięli udział w budowaniu zielonej drużyny ekopatriotów.

Wiemy, że każdy z nas produkuje odpady, ale nie zawsze są one wyrzucane tam, gdzie być powinny. Czy istnieje sposób, aby zmniejszyć ich ilość ? Tak. Co roku uczestniczymy w akcji, która kształtuje wrażliwość dzieci na otaczające je środowisko. Nie musimy podejmować wielkich wyzwań. Wystarczy umiejętność właściwych proekologicznych nawyków w codziennym życiu np. segregacja odpadów, oszczędzanie energii, mniejsze zużycie wody, zakup środków czystości ze składnikami ulegającymi biodegradacji ( czyli rozkładowi przez żywe organizmy).

Nasi najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego pod opieką pani Bożeny Kwiatkowskiej mieli pogadankę na temat jak można bezpiecznie dla siebie samych, sprzątnąć to, co leży na podłodze w klasie lub przed szkołą. Co należy zrobić, by śmieci już nigdy nie było? Dzieci poznały zasady właściwego segregowania odpadów oraz znaczenie słowa recykling. Recykling to metoda ochrony środowiska, której celem jest zmniejszenie zużycia surowców i wytwarzanie odpadów. Po pogadance dzieci otrzymały ekologiczne kolorowanki. Do kolorowania obrazków zgłosili się również uczniowie z klasy trzeciej . Prace zostały wykorzystane w szkolnej gazetce.

Po przerwie śniadaniowej do akcji dołączyli uczniowie klasy czwartej i piątej. Zgodnie z instrukcją, aby wziąć udział w wydarzeniu #SprzątamyDlaPolski- wybrany został publiczny teren zielony niedaleko szkoły. Uczestnicy wraz z opiekunami panią Agnieszką Celińską oraz Panią Magdaleną Małysz zostali zaopatrzeni w rękawice jednorazowego użytku oraz worki na śmieci. Wiosenna edycja przebiegała w sposób bezpieczny i skuteczny. Zbierane były butelki po ulubionych napojach, papiery po słodyczach, które nie trafiały do koszy lecz na trawę. Ku zaskoczeniu uczniów, w tym roku zebraliśmy tylko jeden worek śmieci. Zapewne jest to wynik wcześniejszych akcji na rzecz ochrony środowiska.

Zachęcamy wszystkich do świadomego dbania o nasze środowisko.