Próbna ewakuacja

16 września 2021 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.  Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 8:30 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami – zachowując wytyczne zawarte w procedurze ewakuacji – przedostali się drogą ewakuacyjną do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.