Pogadanka na temat zdrowego odżywiania się

Prawidłowe odżywianie stanowi podstawę rozwoju fizycznego, zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Te zaś rzutują na aktywność uczniów w szkole i możliwości osiągania sukcesów edukacyjnych. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest przede wszystkim rolą domu rodzinnego. Jednakże duże wsparcie może dawać szkoła, w której wiedzę z tego zakresu mogą otrzymywać uczniowie, jak i rodzice.

24 października w naszej szkole odbyła się prelekcja poprowadzona przez Panią Agatę Wójtowicz z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krasnymstawie. Była ona skierowana do uczniów klas IV- VIII i dotyczyła zagadnień związanych ze zdrowym odżywianiem oraz chorobach dietozależnych będących konsekwencją złego odżywiania się. Dzięki bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej uczniowie w sposób obrazowy mogli utrwalać wiedzę dotyczącą: roli głównych składników odżywczych, 10 zasad prawidłowego żywienia, wpływu używek na zdrowie młodego człowieka, właściwego stosowania soli w codziennym jadłospisie oraz pozytywnym wpływie aktywności fizycznej. Uczniowie doskonale wiedzą, że dzięki sprawności fizycznej utrzymuje się prawidłową wagę oraz osiąga się lepsze samopoczucie. Pozycja siedząca nie jest naturalną pozycją młodych osób, dlatego poruszanie się jest czynnikiem, który zapobiega nadwadze i otyłości.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zachęciło uczniów do dbania o własne zdrowie.