Narodowe Czytanie

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która jest organizowana corocznie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. W tym roku cała Polska czytała „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Uczniowie klasy VI, VII i VIII zgromadzili się 10 września 2021 r. na wspólnym czytaniu. Na początku spotkania odczytano fragmenty listu Prezydenta Polski, następnie przedstawiona została sylwetka Adama Mickiewicza. Uczniowie odczytali fragmenty utwory wieszcza.
W spotkaniu wzięły udział p. Maria Koprucha i p. Dorota Kiełbasa.

„Ballady i romanse” zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.