„Mała książka – wielki człowiek”

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania.

Trzeci etap kampanii został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki organizatorzy kampanii chcą zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Projekt rozpoczął się w październiku 2020 roku w szkołach podstawowych w całej Polsce, przekazując wszystkim pierwszoklasistom przygotowane dla nich Wyprawki Czytelnicze.

Proponowana w projekcie Wyprawka Czytelnicza zawiera:

  • „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, Terakowskiej i innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej;
  • „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;
  • Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

W naszej szkole Wyprawki Czytelnicze wręczone zostały dzieciom podczas pasowania na ucznia.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. Czytając swojemu dziecku wpływamy na jego przyszłość i pomagamy mu osiągnąć sukces.

Czytanie książek ma ogromny wpływ na rozwój dzieci od 6 do 10 roku życia ponieważ:
– ułatwia poznanie nowej rzeczywistości jaką jest edukacja szkolna,
– pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość dziecka w każdej dziedzinie,
– ułatwia przyswajanie wiedzy, zapamiętywanie,
– wzbogaca słownictwo,
– rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia,
– rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną,
– daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami i regulowania własnych emocji,
– rozwija osobowość dziecka i poczucie własnej wartości,
– poprzez historie książkowych bohaterów uczy dziecko zrozumienia własnej osoby i oceniania swojego zachowania z moralnego punktu widzenia.

Zachęcamy wszystkich do czytania dzieciom i razem z dziećmi.