Egzamin ósmoklasisty

16, 17 i 18 czerwca 2020 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Zwykle ten egzamin odbywa się w kwietniu. W tym roku szkolnym z powodu epidemii koronawirusa odbył się w czerwcu, w specjalnym reżimie sanitarnym. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni:

– pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego,
– drugiego dnia – egzamin z matematyki,
– trzeciego dnia – egzamin z języka angielskiego.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zaświadczenia z wynikami egzaminu uczniowie otrzymają 31 lipca. Za naszych ósmoklasistów trzymamy kciuki i życzymy wysokich not.