Dzień Samorządności

21 marca 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Samorządności. Wzorem lat ubiegłych wszystkie zajęcia lekcyjne prowadzone były wtedy przez uczniów klasy VII pod opieką nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Z pewnością było to ciekawe doświadczenie dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Tego dnia odbył się również quiz patriotyczny „Co Ty wiesz o Polsce?”, który został zorganizowany przez panie Magdalenę Małysz, Agnieszkę Celińską i Alinę Harasim w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości („Rok dla Niepodległej”). Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania naszą ojczyzną, poszerzenie wiedzy o Polsce i jej historii oraz wdrażanie do pracy zespołowej. W quizie patriotycznym brały udział dwuosobowe zespoły – reprezentanci z każdej klasy 0-III oraz IV-VII. Drużyny po kolei losowo wybierały numer pytania (1-20) i udzielały odpowiedzi na pytania (test wyboru). Po 5 rundach pytań punkty były zliczane, jednak konieczna była dogrywka, zarówno w quizie dla uczniów młodszych, jak i starszych. W kategorii klas 0-III zwyciężyła drużyna z klasy III, reprezentowana przez Krzysztofa Domańskiego i Kacpra Magra, natomiast w kategorii klas IV-VII najwięcej punktów zdobyli uczniowie z klasy VII, Małgorzata Chwałek i Kacper Kawiorski. Zwycięskie drużyny otrzymały słodkie upominki.