Akcja „Razem na święta”

Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Razem na Święta”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej celem jest między innymi różnoraka pomoc osobom starszym, samotnym i potrzebującym, organizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt. W skali kraju wzięło w niej udział ponad 10 tys. szkół, 117 tys. nauczycieli i ponad 1,1 mln uczniów.

W ramach tegorocznej akcji MEN „Razem na Święta” klasy 0- III pod opieką wychowawczyń: pani Bożeny Kwiatkowskiej i Marii Koprucha, zorganizowały zbiórkę darów dla schroniska bezdomnych zwierząt w Lublinie. W akcję włączyli się też czynnie rodzice uczniów klas 0-III. Dzięki wspólnej pracy i ofiarności wielu osób zebraliśmy dary takie jak: ręczniki, koce, prześcieradła i poszewki. Dnia 9.12.2020 roku w godzinach wieczornych, dary te zostały dowiezione do schroniska na ulicę Metalurgiczną 5 w Lublinie i przekazane panu kierownikowi Mariuszowi Michoń. Ze względu na stan epidemii nie można było wejść na teren schroniska. Jako wyraz wdzięczności za przekazane dary otrzymaliśmy pisemne podziękowanie.

Z kolei uczniowie klasy IV wspólnie z rodzicami przygotowali świąteczne pierniczki i kartki z życzeniami świątecznymi i obdarowali nimi starsze osoby mieszkające w sąsiedztwie. Prowadzona jest również zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt. Zostaną one przekazane po powrocie do szkoły.

WSPÓLNIE ZAANGAŻUJMY SIĘ W POMOC DLA INNYCH!