Wycieczka do salki edukacyjnej „Ognik” w Krasnymstawie

Dnia 06.04.2017 r. o godz. 09:00 dzieci klas 0 – III ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie pojechały na wycieczkę do Salki Edukacyjnej „OGNIK” w Krasnymstawie. Grupa liczyła 29 uczniów. Opiekunami były panie: Bożena Kwiatkowska, Anna Chmura i Maria Koprucha.

Zaplanowany program zajęć odbył się w sali edukacyjnej w godzinach od 10:00 do 12:00. Na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, od miesiąca maja 2016 roku funkcjonuje Salka Edukacyjna „OGNIK” utworzona w ramach rządowego programu „BEZPIECZNA + „. Głównym celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią. Salka Edukacyjna „OGNIK” ma służyć edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz w okresie wczesnoszkolnym (klasy I – III). Głównymi celami realizowanymi podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi jest:

  • poznanie jakości i zakresu służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej,
  • edukacja dzieci z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,
  • uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,
  • poznanie podstaw kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu krasnostawskiego.

Uczniowie w trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez strażaków – instruktorów mieli możliwość podniesienia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dzieci zapoznały się z ciężką i niebezpieczną pracą strażaków, uczyły się jak wzywać pomoc do pożaru, a także brały udział w akcji ewakuacyjnej z zadymionego pomieszczenia. Mogły też poczuć się przez chwilę „prawdziwymi strażakami”. Dowiedziały się jak unikać i rozpoznawać zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia zarówno w domu jak i w szkole oraz właściwie reagować w sytuacji niebezpieczeństwa. Szkolenie obejmowało również elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, rywalizację sportową połączoną z obsługą węża strażackiego, sprawnym uruchomieniem alarmu dźwiękowego, prawidłowym wezwaniem służby ratunkowej oraz praktyczną naukę poruszania się w zadymionych pomieszczeniach. Strażacy mówili o zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi, które wynika z zatrucia tlenkiem węgla. Dzieci uczyły się bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.

Na koniec uczniowie za wykazanie się sprawnością fizyczną i znajomością zasad bezpieczeństwa otrzymali certyfikaty „Dzielny Mały Strażak”.

Serdecznie dziękujemy Panom Strażakom za niezwykle atrakcyjne i pouczające zajęcia.