Wracamy czasowo do nauki zdalnej

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie klas I – VIII.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia?

  • Zajęcia w oddziale przedszkolnym nadal odbywają się w szkole, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
  • Konsultacje z j. polskiego, angielskiego i matematyki dla uczniów kl. VIII będą prowadzone tak jak dotychczas – we środę.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.