Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych – konferencja on-line dla rodziców

W dniu 14 września 2022 r. o godz. 16.30 zapraszamy rodziców do udziału w wideokonferencji . Proponujemy spotkanie na temat profilaktyki chorób zakaźnych, które poprowadzi Pan płk dr n. biol. Aleksander Michalski Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Proszę Państwa dyrektorów o zachęcenie rodziców do udziału w przedsięwzięciu oraz udostępnienie linku do wideokonferencji.

Link do wideokonferencji dla rodziców

Dziękując za dotychczasową współpracę, w kontekście poruszonego tematu, życzę Państwu dużo sił i zdrowia.

Łączę wyrazy szacunku
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty